Logo

Hanes

Huw Wyn Jones

Dechreuodd Huw ddatblygu prosiectau TG yn fuan ar ôl gadael BBC Cymru/Wales ym 1995. Yn gyntaf daeth datblygu CD-ROMiau, ac yna ym 1996 gwefannau. Ar y pryd roedd y rhyngrwyd ‘cyhoeddus’ tua thair blwydd oed ym Mhrydain. Ar ôl y cychwyn yma daeth amrywiaeth eang o brosiectau ar-lein yn bennaf. Cymerwyd seibiannau gyrfa o ddatblygu a rhaglennu mewn Gweinyddu Systemau (Linux) a rheoli timau TG. Mae’r rhestr cleientiaid yn amrywio o fusnesau bach a chanolig lleol i gwmnïau rhyngwladol, ynghyd â rhan helaeth o’r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Y canlyniad yw cefndir helaeth, cyflawn mewn TG gyda dos iach o graffter busnes. Ymhlith yr uchafbwyntiau personol mae datblygu un o'r systemau Rheoli Cynnwys Gwefan (CMS) ddwyieithog cyntaf yn y byd, a helpu nifer sylweddol o fusnesau lleol i lwyddo.

Gwasanaethau

Mae strategaeth ddigidol aeddfed yn hanfodol i lwyddiant y rhan fwyaf o fusnesau modern. Yn enwedig wrth i ni ddechrau cyfnod newydd lle mae ‘cyfryngau cymdeithasol’ fel Facebook a Twitter yn dirywio yn eu dylanwad a chyrhaeddant.

Mae Cyfrifiaduron y Garth yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy'n seiliedig ar ddegawdau o brofiad i helpu'ch busnes i oroesi a ffynnu.

  • Gwefannau
  • E-Fasnach
  • Strategaeth Marchnata Digidol
  • Cronfeydd Data Pwrpasol
  • Systemau Linux
Online Services

Clientau

Welsh Government
British Council
Citizens Advice
S4C
Groundwork North Wales
South Caernarfon Creameries
Cwmni Da
Bangor University
Welsh Development Agency
Menter Mon
CycleWales
Mentrau Iaith Cymru

Cyswllt

I darfod unrhyw brosiect TG, presenoldeb arlein, neu i gael cymorth technegol defnyddiwch y ffurflen gyswllt yma.